top of page

Alumni

Tz-Feng Lin
林子楓

Postdoctoral Fellow

-B88-

-現職-

逢甲大學纖維與復合材料學系

專任助理教授

子楓.jpg

Shun-Hsiang Chan
詹順翔

Postdoctoral Fellow

-D03-

-現職-

台灣塑膠

蠶哥.jpg

Wei-Kang Huang
黃瑋康

Master

-M02-

-現職-

​中國人壽保險業務員

瑋康.gif

Wei-Hao Chiu
邱偉豪

Postdoctoral Fellow

-CGU-

-現職-

長庚大學可靠度中心副研究員

邱偉豪A.jpg

I-Chun Chang
張益峮

Master

-M01-

-現職-

中鼎工程公司工程師

峮.gif

Chiao-Wei Hsu
許喬惟

Master

-M02-

-現職-

閎康科技工程師

喬維.gif

Meng-Huan Jao
饒孟桓

Postdoctoral Fellow

-NTU-

-現職-

台積電

饒博士.jpg

Jyun-Sian Chih
池俊賢

Master

-M01-

-現職-

南亞塑膠電子材料部工程師

俊賢.gif

Ting-Han Lin
林廷翰

Ph. D.

-D05-

-現職-

長庚大學博士後研究員

TH.jpg

Shih-Hsuan Chen
陳世軒

Ph. D.

-D05-

-現職-

長庚大學化材系博士班​​

steven.jpg

Wei-Cheng Chen
陳威丞

Master

-M03-

-現職-

​台灣化學纖維營業人員

威.jpg

Hao-Chuen Chen​
鄭皓謙

Master

-NCU-

-現職-

鄭皓謙.jpg

Kai-Chi Hsiao
蕭凱起

Master

-M03-

-現職-

長庚大學博士後研究員​​

起.jpg

Tzu-Hao Lin
林子皓

Master

-M04-

-現職-

​南亞塑膠化工人員

子皓.gif

Bo-Yi Liou​
劉柏毅

Master

-NCU-

-現職-

劉柏毅.jpg

Po-Yeh Wu
吳柏曄

Master

-M03-

-現職-

​南亞塑膠化工人員

PO.jpg

Chih-Kuang Kao
高志廣

Master

-M04-

-現職-

景碩科技​

志廣.gif

Kai-Shiang Chen​
陳凱翔

Master

-NCU-

-現職-

陳凱翔.jpg

Wei-Jhih Lin
林威志

Master

-NCU-

-現職-

台積電

林威志.jpg

Kuo-Ping Chiang
蔣國斌

Master

-M05-

-現職-

​長庚大學專任助理

國斌.jpg

Hsin Luo ​
羅忻

Master

-NCU-

-現職-

羅忻.jpg

Yen-Tung Lin 
林彥同

Master

-M06-

-現職-

力積電工程師

Toby.jpg

Chang-Chieh Ting
丁昶介

Master

-NCU-

-現職-

台積電工程師

丁.jpg

Ming-Wei Hsu
徐明偉

Master

-NCU-

-現職-

李3.jpg

Yu-Zhe Liu
劉宇哲

Master

-M07-

-現職-

李.jpg

Yi-Jing Lu​
盧怡靜

Master

-M08-

-現職-

盧怡靜A.jpg

Yung-Hsiang Lin​
林永祥

Master

-M08-

-現職-

林永祥A.jpg

Bing-Han Hsieh
謝秉翰

Research Assistant

-NCHU-

-現職-

陽明交通大學

應用化學系碩士班

謝秉翰A.jpg

Bo-Yang Chen
陳柏仰

Master

-M09-

-現職-

陳柏仰A.jpg

Tai-Yung Wang
王泰元

Master

-MCUT-

-現職-

王泰元A.jpg

Yu-Hsiang Chang
張瑜翔

Master

-CGU-

-現職-

張瑜翔A.jpg

Yu-Han Liao
廖于涵

Master

-M05-

-現職-

穗曄實業

小妹.jpg

Yin-Hsuan Chang
張胤萱

Master

-M06-

-現職-

長庚大學化材系博士班

VickyA.jpg

Ching-Mei Ho
何清梅

Master

-M06-

-現職-

青梅.jpg

Vũ Duy Linh

Master

-M06-

-現職-

韓國蔚山大學博士班

linh.jpg

Yi-Ying Li
李怡穎

Master

-M07-

-現職-

台塑石化

Tina.jpg

Chia-Feng Li​
李嘉峰

Master

-MCUT-

-現職-

台灣大學材料系博士班

李嘉峰.jpg

Yen-Fu Yu​
俞彥甫

Master

-M08-

-現職-

台灣艾司摩爾科技股份有限公司

余彥甫A.jpg

Qian-Han Wang
王前翰

Master

-M09-

-現職-

專3.jpg

Seoungjun Ahn
安盛浚

Master

-CGU-

-現職-

長庚大學化材系博士班

安盛浚A.jpg

Jia-Mao Chang
張家茂

Master

-M09-

-現職-

長庚大學化材系博士班

張家茂A.jpg

Yi-Hua Pan
潘怡樺

Master

-M09-

-現職-

潘怡樺A.jpg

Chi-Wei Wu
吳祈葳

Master

-MCUT-

-現職-

吳祈葳A.jpg

Zhao-Yi Zhong
鍾昭毅

Bachelor

-NCU-

-現職-

鍾昭毅A.jpg

Ying-Han Liao
廖盈涵

Master

-M05-

-現職-

​長庚大學專任助理

CindyA.jpg

Chia-Hsin Lai​
賴佳忻

Master

-NCU-

-現職-

賴佳忻.jpg

Chi-Hong Lin
林騏宏

Master

-M06-

-現職-

台塑勝高公司

Mike.jpg

Ming-Yao Hou
侯閔耀

Master

-M06-

-現職-

景碩科技

敏耀.jpg

Wei-Cheng Chu​
祝維呈

Master

-M07-

-現職-

長庚大學專任助理​​

李2.jpg

Zhi-Hao Huang
黃志豪

Master

-MCUT-

-現職-

長庚大學化材系博士班

志豪A.jpg

Ruei-Yu Kuo​
郭芮妤

Master

-M08-

-現職-

台積電工程師

郭芮妤A.jpg

Yi-Chen Liao
廖苡辰

Master

-M08-

-現職-

廖苡辰A.jpg

Shih-Han Cheng​
鄭詩瀚

Master

-MCUT-

-現職-

鄭詩瀚A.jpg

Yu-Hsiang Chen
成雲翔

Master

-M09-

-現職-

成雲翔A.jpg

Shan-Ru Lin
林珊如

Master

-NCU-

-現職-

林珊如A.jpg

Kang-Wei Chang
張剛維

Master

-MCUT-

-現職-

張剛維A.jpg

Bachelor of Science

沛寰.gif

-B99-

岱融.gif

-B00-

Dai-Lung Lee
李岱融

益帆.jpg

-B01-

Yi-Fan Lin
林益帆

威凱.jpg

-B02-

Wei-Kai Wang
王威凱

明浩.gif

-B03-

Ming-Hao Shen
沈明皓

專.jpg

-B04-

Hsuan-Yi Lai
賴瑄憶

曹淇惠1.jpg

-B05-

Chi-Hui Tsao
曹淇惠

賴奕銘A.jpg

-B06-

Yi-Ming Lai
賴奕銘

王相肜A.jpg

-MCUT-

Xiang-Rong Wang
王相肜

彥彭A.jpg

-B07-

Xian-Peng Cheng
鄭彥彭

馬迺霆A.jpg

-MCUT-

Nai-Ting Ma
馬迺霆

詩翰.gif

-B99-

Shih-Han Haung
黃詩翰

于萱.gif

-B00-

Zoey Chan
詹于萱

怡蓁.jpg

-B01-

Yi-Chen Chen
陳怡蓁

卉蓁.jpg

-B02-

Hui-Jen Tseng
曾卉蓁

柳辰諭.jpg

-B03-

Chan-Yu Liu
柳辰諭

專2.jpg

-B04-

Guax-Xian Lin
林冠憲

專專.jpg

-B06-

Ciao-Yun Huang
黃巧昀

彭彥城A.jpg

-MCUT-

Yan-Cheng Peng
彭彥城

林政垣A.jpg

-MCUT-

Zheng-Yuan Lin
林政垣

趙笙宇A.jpg

-B07-

Kai-Shun Huang
趙笙宇

2021清哥大二2.jpg

-MCUT-

Ming-Hong Shen

諺燊.gif

-B00-

Yan-Shen Li
黎諺燊

晟宏.jpg

-B01-

Cheng-Hong Liao
廖晟宏

婉琪.jpg

-B01-

Wen-Chi Liao
廖婉琪

姝芸.gif

-B02-

Shu-Yun Hsaio
蕭姝芸

劉杰穎.jpg

-B04-

Chien-Ying Liu
劉杰穎

專4.jpg

-B05-

Ching-Ting Chiu
邱敬庭

王冠傑1.jpg

-B06-

Guan-Jie Wang
王冠傑

黃謙煜A.jpg

-MCUT-

Chien-Yu Huang​
黃謙煜

黃宇軒A.jpg

-MCUT-

Yu-Xuan Huang
黃宇軒

卓泓名A.jpg

-B07-

Hung-Ming Cho
卓泓名

2021清哥大二4.jpg

-MCUT-

Zun-Xing Wang

中瑋.gif

-B00-

Cheng-Wei Yu
游中瑋

榆凱.jpg

-B01-

Yu-Kai Tseng
曾榆凱

建豪.jpg

-B02-

Jian-Hao Lin
林建豪

兆祥.jpg

-B02-

Jau-Hsiaug Yang
楊兆翔

專1.jpg

-B04-

Jen-Hsien Huang
黃任賢

專5.jpg

-B05-

Guo-Tao Fan
范國韜

林彥廷1.jpg

-B06-

Yen-Ting Lin
林彥廷

廖偉勝A.jpg

-MCUT-

Wei-Sheng Liao
廖偉勝

黃楷舜A.jpg

-MCUT-

Kai-Shun Huang
黃楷舜

范皓涵A.jpg

-MCUT-

Hao-Han ​Fan
范皓涵

陳咨廷A.jpg

-MCUT-

Zih-Ting Chen

Pei-Huan Lee
李沛寰

High School Intern Student

徐景程1.jpg

-WLSH-

Ching-Cheng Hsu

王泓升.jpg

-WLSH-

Hong-Sheng Wang
王泓升

邱泓元.jpg

-WLSH-

Hung-Yuan Chiu
邱泓元

羅晴1.jpg

-WLSH-

Ching Luo