Alumni

Tz-Feng Lin

Postdoctoral Fellow

-B88-

-現職-

逢甲大學纖維與復合材料學系

專任助理教授

子楓.jpg

Shun-Hsiang Chan

Postdoctoral Fellow

-D03-

-現職-

台灣塑膠

蠶哥.jpg

Wei-Kang Huang

Master

-M02-

-現職-

​中國人壽保險業務員

瑋康.gif

Wei-Hao Chiu

Postdoctoral Fellow

-CGU-

-現職-

長庚大學可靠度中心副研究員

邱偉豪A.jpg

I-Chun Chang

Master

-M01-

-現職-

中鼎工程公司工程師

峮.gif

Chiao-Wei Hsu

Master

-M02-

-現職-

閎康科技工程師

喬維.gif

Meng-Huan Jao

Postdoctoral Fellow

-NTU-

-現職-

台積電

饒博士.jpg

Jyun-Sian Chih

Master

-M01-

-現職-

南亞塑膠電子材料部工程師

俊賢.gif

Ting-Han Lin

Ph. D.

-D05-

-現職-

替代役

TH.jpg

Shih-Hsuan Chen

Master

-M03-

-現職-

長庚大學化材系博士班​​

steven.jpg

Wei-Cheng Chen

Master

-M03-

-現職-

​台灣化學纖維營業人員

威.jpg

Hao-Chuen Chen

Master

-NCU-

-現職-

鄭皓謙.jpg

Kai-Chi Hsiao

Master

-M03-

-現職-

長庚大學博士後研究員​​

起.jpg

Tzu-Hao Lin

Master

-M04-

-現職-

​南亞塑膠化工人員

子皓.gif

Bo-Yi Liou

Master

-NCU-

-現職-

劉柏毅.jpg

Po-Yeh Wu

Master

-M03-

-現職-

​南亞塑膠化工人員

PO.jpg

Chih-Kuang Kao

Master

-M04-

-現職-

​三芳化學

志廣.gif

Kai-Shiang Chen

Master

-NCU-

-現職-

陳凱翔.jpg

Wei-Jhih Lin

Master

-NCU-

-現職-

台積電

林威志.jpg

Yu-Han Liao

Master

-M05-

-現職-

穗曄實業

小妹.jpg

Hsin Luo 

Master

-NCU-

-現職-

羅忻.jpg

Yen-Tung Lin 

Master

-M06-

-現職-

力積電工程師

Toby.jpg

Chang-Chieh Ting

Master

-NCU-

-現職-

台積電工程師

丁.jpg

Ming-Wei Hsu

Master

-NCU-

-現職-

李3.jpg

Yu-Zhe Liu

Master

-CGU-

-現職-

李.jpg

Yi-Jing Lu​

Master

-CGU-

-現職-

盧怡靜A.jpg

Yung-Hsiang Lin​

Master

-CGU-

-現職-

林永祥A.jpg

Bing-Han Hsieh

Research Assistant

-NCHU-

-現職-

陽明交通大學

應用化學系碩士班

謝秉翰A.jpg

Yin-Hsuan Chang

Master

-M06-

-現職-

長庚大學化材系博士班

VickyA.jpg

Kuo-Ping Chiang

Master

-M05-

-現職-

​長庚大學專任助理

國斌.jpg

Ching-Mei Ho

Master

-M06-

-現職-

長庚大學專任助理

青梅.jpg

Vũ Duy Linh

Master

-M06-

-現職-

韓國蔚山大學博士班

linh.jpg

Yi-Ying Li

Master

-M07-

-現職-

台塑石化

Tina.jpg

Chia-Feng Li​

Master

-MCUT-

-現職-

台灣大學材料系博士班

李嘉峰.jpg

Yen-Fu Yu​

Master

余彥甫A.jpg

Qian-Han Wang

Master

-CGU-

-現職-

專3.jpg

Seoungjun Ahn

Master

-CGU-

-現職-

長庚大學化材系博士班

安盛浚A.jpg

Ying-Han Liao

Master

-M05-

-現職-

​長庚大學專任助理

CindyA.jpg

Chia-Hsin Lai

Master

-NCU-

-現職-

賴佳忻.jpg

Chi-Hong Lin

Master

-M06-

-現職-

台塑勝高公司

Mike.jpg

Ming-Yao Hou

Master

-M06-

-現職-

景碩科技

敏耀.jpg

Wei-Cheng Chu​

Master

-M07-

-現職-

長庚大學專任助理​​

李2.jpg

Zhi-Hao Huang

Master

-MCUT-

-現職-

長庚大學化材系博士班

志豪A.jpg

Ruei-Yu Kuo​

Master

-CGU-

-現職-

台積電工程師

郭芮妤A.jpg

Yi-Chen Liao

Master

-CGU-

-現職-

廖苡辰A.jpg

Shih-Han Cheng​

Master

-MCUT-

-現職-

鄭詩瀚A.jpg

Bachelor of Science

沛寰.gif

-B99-

Pei-Huan Lee

岱融.gif

-B00-

Dai-Lung Lee

益帆.jpg

-B01-

Yi-Fan Lin

威凱.jpg

-B02-

Wei-Kai Wang

明浩.gif

-B03-

Ming-Hao Shen

專.jpg

-B04-

Hsuan-Yi Lai

曹淇惠1.jpg

-B05-

Chi-Hui Tsao

賴奕銘A.jpg

-B06-

Yi-Ming Lai

王相肜A.jpg

-MCUT-

Xiang-Rong Wang

彥彭A.jpg

-B07-

Xian-Peng Cheng

范皓涵A.jpg

-MCUT-

Hao-Han ​Fan

詩翰.gif

-B99-

Shih-Han Haung

于萱.gif

-B00-

Zoey Chan

怡蓁.jpg

-B01-

Yi-Chen Chen

卉蓁.jpg

-B02-

Hui-Jen Tseng

柳辰諭.jpg

-B03-

Chan-Yu Liu

專2.jpg

-B04-

Guax-Xian Lin

專專.jpg

-B06-

Ciao-Yun Huang

彭彥城A.jpg

-MCUT-

Yan-Cheng Peng

林政垣A.jpg

-MCUT-

Zheng-Yuan Lin

趙笙宇A.jpg

-B07-

Kai-Shun Huang

馬迺霆A.jpg

-MCUT-

Nai-Ting Ma

諺燊.gif

-B00-

Yan-Shen Li

晟宏.jpg

-B01-

Cheng-Hong Liao

婉琪.jpg

-B01-

Wen-Chi Liao

姝芸.gif

-B02-

Shu-Yun Hsaio

劉杰穎.jpg

-B03-

Chien-Ying Liu

專4.jpg

-B05-

Ching-Ting Chiu

王冠傑1.jpg

-B06-

Guan-Jie Wang

黃謙煜A.jpg

-MCUT-

Chien-Yu Huang​

黃宇軒A.jpg

-MCUT-

Yu-Xuan Huang

卓泓名A.jpg

-B07-

Hung-Ming Cho

中瑋.gif

-B00-

Cheng-Wei Yu

榆凱.jpg

-B01-

Yu-Kai Tseng

建豪.jpg

-B02-

Jian-Hao Lin

兆祥.jpg

-B02-

Jau-Hsiaug Yang

專1.jpg

-B04-

Jen-Hsien Huang

專5.jpg

-B05-

Guo-Tao Fan

林彥廷1.jpg

-B06-

Yen-Ting Lin

廖偉勝A.jpg

-MCUT-

Wei-Sheng Liao

黃楷舜A.jpg

-MCUT-

Kai-Shun Huang

吳柏諺A.jpg

-MCUT-

Po-Yen Wu

High School Intern Student

徐景程1.jpg

-WLSH-

Ching-Cheng Hsu

王泓升.jpg

-WLSH-

Hong-Sheng Wang

邱泓元.jpg

-WLSH-

Hung-Yuan Chiu

羅晴1.jpg

-WLSH-

Ching Luo

陳翌豐.jpg

-WLSH-

Yi-Fung Chen

夏良語1.jpg

-WLSH-

Liang-Yu Hsia

潘維安.jpg

-WLSH-

Wei-An Pan

白淨雅.jpg

-WLSH-

Ching-Ya Bai

莊雲安.jpg

-WLSH-

Yun-An Chuang